Транспорт на химически продукти

„МАЧЕКС“ ООД има специализизан трнспорт за превоз на натриева основа, сярна киселина, солна киселина, натриев хипохлорит, азотна киселина.

Transport-1

1789

Солна киселина

 

transport-2

2693

Натриев бисулфат

 

С наличната техника може да се доставят количества от 1 до 20 т.

Цени по споразумение!

The lowest price on the entire world ConservationHawaii.org

Leave a Reply