Тризон >60 г/л хлор

Тризонът е сравнително нов продукт.Представлява течност с жълтозелен цвят.Основно съдържа натриев хипохлорит и затова спокойно се отнася и приравнява към него.Произведен е селективно с цел увеличаване на дезинфекционния ефект.Намира  приложение основно в птице и животновъдни фирми. Дава много добър ефект при обработка на стени и под.

 

След този текст следва сертификат и информационенлист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD


Again, if you are do my math homework for me writing this essay for a particular class, you must focus on something this class of people is also knowledgeable about.