АЗОТНА КИСЕЛИНА.

Един от най интересните и практични химически продукти и е известна отдавна на човечеството.Представлява течност с различна концентрация.Масово приложение намира тази с концентрация 50-60 %,съществува и до 96-98 %.
Азотната киселина се отличава като изключително силен окислител .Може да запали слама и дървени стърготини.Реагира бурно с черни метали като се отделят жълти и червеникави газове.Това са азотни окиси.
Азотната киселина се прилага при производството на торове,експлозиви,като окислител.
Изключително важно приложение има при дезинфекцията на машините и апаратите в млекопреработвателните и пивоварните фирми.
В последните години има съществено участие в оранжерийната промишленост,като подхранващо елемент и като регулатор на РН на хранителните разтвори.Това че е в течно състояние позволява да се внедряват отлични автоматизирани процеси за точно дозиране на хранителни добавки.

 

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване