Амонячна вода

Амонячна вода или амониев хидроокис 25 %.Представлява течност с остра ,задушлива миризма.
Използва се като междинен продукт в производството на багрила, лекарствени и козметични продукти, витамини, синтетични текстилни влакна и пластмаси в охладителните системи, за хранителна добавка , неутрализиращ агент, текстилни бои, перилни и почистващи препарати и за текстилна обработка. Също така се използва за обработка на целулоза/хартия, кожа, дърво и метални повърхности, каучук, латекс и за производството на полупроводници. Професионално се използва, като лабораторен реагент, хладилен агент в системи за охлаждане, за химическа обработка на вода, като тор, за покрития, разредители за боя и като фотохимикал.
Изисква съхранение в помещения с вентилация както и използуване на лични предпазни средсва при работа с нея.

Доставката се извършва с автоцистерни ,IBC контейнери и туби.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване