АНТИФРИЗ

Антифризът е вид нискозамръзваща течност.Основното му приложение е в автомобилостроенето.Двигателите на всички моторни превозни средства се охлаждат с него.Основна суровина за приготвянето му е моноетиленгликол /МЕГ/.Той е вид двувалентен алкохол. Към него се добавят няколко сикатива,които имат антикорозионни свойства.

Спестявянето им или неточните пропорции на тези вещества водят до проблеми.
Антифриз концентрат е смес, която при смесване с вода в съотношение 1:1 гарантира точка на змръзване -35 С. Препоръчително е да се използува омекотена или дейонизирана вода.
Когато с охлаждащата течност е част от хранителната промишленост се използува монопропиленгликол.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване