ВОДОРОДЕН ПРЕКИС

Химична формула Н2О2. Носи и друго наименование водороден пероксид.Представлява безцветна масловидна течност.С водата се смесва във всяко отношение.Чистият водороден прекис е стабилен ,на при наличие на някои примеси се разлага.Съхранява се на хладно и тъмно.
На пазара се предлага 60% , 50 % и  30% водороден прекис .Обикновено е в туби по  60 л.
Един от начините за производство на прекиса или неговите разтвори е от периксидисярна киселина ,чрез разлагането й с вода.
Водородният прекис е един от най чистите и силни окислители.Попаднал върху кожата веднага образува бяло петно от изгаряне.Приложението на водородния прекис е многообразно.Използува се за избелване на текстилни влакна ,дървесина,масла,багрене на кожи.Особено добри резултати има при дезинфекция в млечната промишленост.Познат е отдавна и като индустриален окислител на химически разтвори.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване