Електролит за акумулатори

В България широко приложение има електролит с плътност 1.23 и 1,28 кг/л.Това е сярно кисел разтвор с концентрация съответно 32% и 38%.Произвеждат се с чиста сярна киселина и чиста вода.

Базата в Мачекс ООД има възможност за приготвяне на различни концентрации .

Предлага се в опаковки по 5 л.,20 л.,  1000 л.