КАЛИЕВА ОСНОВА НА ЛЮСПИ

Химичната формула е КОН.Представлява бели кристали с лъчиста структура.Разтворим във вода,силно алкален.Калиевата основа е позната и в течно състояние като натриевата.Но на пазара се предлага главно на кристали  в чували по  25 кг.Цената й е около три пъти по висока от тази на натриевата.Получава се от хлор алкална елекролиза на КСl,както и от смесване на поташ /калиев карбонат / е варно млеко.След това се  подлага на изпарение за концентрирането й. За разлика от натриевата основа сапуните приготвени с калиева основа са течни и това предопредяла приложението.Напоследък това свойство се използува много успешно при получаване на биодизел.Получените горива по този път значителна по трудно увелечават визкозитета си.Фактор,който е определящ за зимни условия .