Лимонената киселина се счита за една от слабите киселини.Тя е типично органично съединение.В търговски вид е добри оформени ромбични кристали,опакована в добре затворени чували.Добре се разтваря във вода,алкохол.В природата може да се намери лесно в сока на лимоните ,около 6 %,в помалки количества в ябълките,круши,ягоди и зр.плодове.
Лимонената киселина се получава след фирментация на захари с плесенни гъбички.
Широко се използува в пранителната промишленост като заместител на винена киселина,за стабилизиране на животенски и растителни мазнини.в лимонодата и др.Като органична слаба киселина намира место при премахване на котлен камък в машини и апарати ,където има части подливи на корозия.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване