Натриева основа течна.

Повече известна като сода каустик,официалното наименование е натриев хидроксид NaOH.Много популярен химичен продукт.Получаването й преминава през няколко технологии ,за да достигне до съвременната хлоралкална мембранна електролиза.При нея протича елекрохимично разлагане на наситен разтвор на натриев хлорид. Единият от продуктите е разтвор на натриева основа,която преминава през вакуум изпарителна инсталация, за да достигне до концентрация 48 -51%.Тази технология е усвоена на високо технологично ниво и води до много голямо производство и оттам сравнително ниски цени.Течната натриева основа е прозрачна чиста течност с относително тегло 1,5 кг/л.Тя се разтваря във вода добре,като отделя голямо количество топлина.Съхранява се в стоманени ,пластмасови съдове.Трябва да държи в отопляеми помещения,тъй като под 6 С ,вискозитета рязко се увеличава и може да кристализира като монолитно парче лед.Това ,че натриевата основа е една от най- силните основи определя широкото й приложение.Най популярното е правенето на сапуни с нейното активно участие.Индустриалното й приложение е за извличане на алуминий,за рафиниране на минерални и растителни масла,за омекотяване на твърди води,за синтез на багрила,в производството на целулоза ,реактив в аналитичната химия.
Много добре се използува и в пивоварната и млечната промишленост,като прекрасен дезинфектант, за измиване на бутилки и поточни линии.

 
информационен лист за безопасност при поискване