Натриев бисулфит

Има още едно популярно наименование-натриев хидрогенсулфит.

Формулата e NaHSO3.Представлява дребни безцветни кристали и с миризма на серен окис.Добре разтворим във вода.На въздуха се разлага бавно ,но непрестанно.При температури над 40С този процес се ускорява .
Натриевият бисулфит получава се чрез насищане на наситен разтвор натриев карбонат със серен двуокис.
Получат се разтвори с различно съдържание на серен двуокис в зависимост от потребителя.
Приложението му се определя от силните му редукционни свойства.Използува се като консервант,редуктор и дезинфектант.

Избелител е в хартиена промишленост,кожухарството.Напоследък активно приложение има в пречиствателните станции.