Натриев карбонат/сода калцинирана/

Калцинирана сода е наименование наложено от практиката.Всъщност в химията този продукт се нарича натриев карбонат с формула Na2CO3.
На външен вид е бяло прахообразно вещество.
Съвременният метод за получаването му принадлежи на Солвей.
Разработен е чрез насищане на солен разтвор с водородни окиси,с междинен продукт NaHCO3,който след това се накалява. Този метод е заложен и в българското произдство и България успява да заеме  10 % от световния пазар.Качеството е на световно ниво.Българският производител е с много силни международни позиции
Най голямо приложение натриевият карбонат намира в стъкларската промишленост близо 40%.Използува се и в сапунената промишленост,за омекотяване на води,за производство на натриеви соли и съединения  .

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване