Натриев метабисулфит 27%-38% разтвор

Разтворите на натриев метабисулфит са бистри ,на цвят жълтозелени.Имат миризма на серни окиси,което изисква да се съхраняват извън затворени помещения със добре затворени съдове.
Има добре изразени корозионни свойства.Получава се при насищане на алкални разтвори със серни окиси.
Доставя се в затворени туби 20,25 л или IBC контейнери 1000 л.Намира приложение като редуктор в пречиствателните станции за очистка на промишлени води,в текстилната,хартиената индустрия,във водоподготовка на питейни води.