Натриев метабисулфит

Натриевият метабисулфит или натриев пиросулфит има химична формула Na2S2O5.Представлява безцветни кристали и има мирис от серен окис.Добре разтворим във вода като получения разтвор има кисел характер.Получава се от NaHCO3 и SO2.Като първи продукт идва натриев бисулфит NaHSO3,който чрез кристализация се превръща в метабисулфит.Приложението е основно за консервиране,избелване,дезинфекция  и като редуктор.Тези операции са характерни за текстилната,хранителната промишленост.
Натриевият метабисулфит е внос.Опаковка 25  кг. чували

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване