Оцетна киселина

Много популярен продукт,създаден от природата и активен участник в хранителната верига.
Едно от най простите органични съединения –СН3 СООН. 
Тя е безцветна течност с много остра миризма.При температури около нулата кристализи-ра,но точката на топене е 16,7 С и бързо се втечнява.
Произвежда се и в домашни условия чрез ферментация на вино,но индустриалните потребности налагат метод за синтетична оцетна киселина.За тази цел ацетилена се хидратира до ацеталдехид.Следва преминаване в пероцетна киселина,оцетен анхидрит и сурова оцетна киселина,която се дестилира за получаване на чист продукт.Това е един от най-добре работещите химически синтези.Оцетната киселина има богато приложение-за получаване на оцетен анхидрит,винилацетилен,в млечната,текстилната,хранително вкусова  промишленост,за приготвяне на разтворители и т.н.
Ако искаме да го сравним с оцета предлаган на пазара,трябва да знаем ,че той е съдържа 6% оцетна киселина .

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване