Очистен разсол

Разсолът е другото име на наситен разтвор от натриев хлорид //сол/.Той е индустриален продукт.Създаден е с възникването на мощният промишлен комплекс в долината на Девня,произвеждащ сода калцинирана,солна киселина,натриева основа и др.Те зи производства са за експорт е бързо намериха дял на световния пазар.Основна суровина за тези продукти е разсола.А той идва от близкото находище за сол в района на Провадия.Неговите запаси дават переспектива за десетки години напред.Нека само споменем,че находището в Провадия успешно се конкурира с подобно в Залцбург ,Австрия за най- старото в Европа.

Разсолът има концентрация на натриев хлорид 303-308 г/л.Разтворът е бистър и понякога има светложълт цвят.Днес са известни два вида разсол –технически и очистен.И двата са сертифицирани като търговски продукти.Очистеният разтвор се получава от техническият след като ос химически процеси се отнемат Са и Мg катиони.При това се намалява и РН на разтвора

В последните години и двата вида разсол, освен в посочените производства намерира мощно приложение в технологията за очиска но води.В много съвременни продукти се използува води с висока чистота.А тези технологии са високо автоматизирани и разсола идеално отговаря на тези изисквания.Много подходящ за големи консуматори като топлоцентралите ,парокотелните.

Мачекс ООД е убеден привърженик на този продукт.Той реално води след себе си икономии,рязко оптимизира работата на инсталациите.Ние наистина повече от 15 години се стремим да инвестираме в разсола и да го направим още по достъпен.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване