Солната киселина е разтвор на хлороводород във вода.Химична формула HCL.Основната технология за получаването й, е чрез електролиза на солен разтвор.Най новата и модерна технология е мембранната.
До 2005 г. България имаше един от най добре ситуираните е добре стоящ на пазара производител „ПОЛИМЕРИ“АД.
Днес солната киселина е внос.Солната киселина е безцветна течност.При контакт с въздуха придобива жълтеникав оттенък.Тя е с относително тегло 1,16-1,17 кг/л. Концентрацията е 32-34 %.
Тази киселна е изключителна агресивна.Има неприятен мирис и е много трудна за съхранение и транспорт.
Днес солната киселина намира широко приложение.На нея се базира поцинковането,кадмирането,никелирането на металите.Част е от автомобилната индустрия.Незаменим агент за регенерация на йонообменни смоли,за почистване на котлен камък в парни и водогрейни котли.

 
сертификат

информационен лист за безопасност при поискване