СОЛНА КИСЕЛИНА ЧИСТА

Чистатата  солна киселина е безцветна течност със съдържание на хлороводород повече от
35%.Получава се  от чиста вода и чист хлороводород.
Намира приложение във фармацевтичната промишленост,като химичен реактив и др.
Съхранява се във добре затворени пластмасови,порцеланови  съдове .При контакт с въздуха
бързо се замърсява като цветът става жълтеникав.

Предлага се в опаковки от 1 л.,20л.,1000 л.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване