СЯРНА КИСЕЛИНА.

България произвежда повече от 3000 т. всеки ден.Доказан лидер не само като количество, но и по качество.Произвежданата сярна киселина е съпътствуващ продукт при получаването на цинк,мед,олово.
Химичната формула е Н2SO4.Представлява гъста течност с отн.тегло 1,84 кг/л. Масовата продукция е 96-98 %.Тази с концентрация 120 % носи името олеум. Съществува и класификацията Акумулаторна сярна киселина.В днешно време нейната концентрация е също 96-98 %,но с по голяма чистота,т.е без механични примеси и по ниско съдържание на различни химични елементи.Именно от тази сярна киселина се правят качествените електролити за различните акумулатори.Високото качество на този продукт,позволи мощно развитие на акумулаторната промишленост в страната.
Сярната киселина се използува в азотно-торовата промишленост,за получаване на полезни изкопаеми,в галванотехниката,като РН регулатор в пречиствателните станции.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване