ТАБЛЕТИРАНА СОЛ.

Таблетираната сол е натриев хлорид NaCl. Неговата поява е плод от бързото развитие на йонообменната очистка на вода. Старите филтри с ръчно регулиране отпадат и на тяхна место идват автоматизирани системи,при които всички процеси се управляват програмно.Тук обаче възникват проблеми с използуваната за регенерация техническа сол.Тя съдържа механични примеси,водещи до ограничаване на йонообменната способност на смолите.
Таблетираната сол няма тези недостатъци.Тя е с чистота 99,5%.Обикновено се получава след вакум изпарителни инсталации.Освен това е вкаран интелект в нейната форма.
Таблетираната сол има форма на таблети с точно определени размери,които идват от специални матрици с високо налягане.Именно новата форма позволява разтварянето на солта да следва една постоянна във времето кинетика.
Ето защо всички представители на автоматизираните йонообменни филтри препоръчват само и единствено таблетираната сол.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване