Тризон >60 г/л хлор

Тризонът е сравнително нов продукт.Представлява течност с жълтозелен цвят.Основно съдържа натриев хипохлорит и затова спокойно се отнася и приравнява към него.Произведен е селективно с цел увеличаване на дезинфекционния ефект.Намира  приложение основно в птице и животновъдни фирми. Дава много добър ефект при обработка на стени и под.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване