Тринатриев фосфат.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване