По точно  ортофосфорна киселина –Н3 РО4.Фосфорната киселина може да бъде под форма на кристали,но най вече е в течно състояние.Получаването на фосфорната киселина е тежък и труден химичен процес.Започва с обработка на фосфоросъдържащи руди  /най често със сярна киселина/  до получаване калциев сулфат и 35% фосфорна киселина.По-натък се концентрира в изпарителни инсталации.В страната ни фосфорна киселина се получава в „АГРОПОЛИХИМ“ АД.Тя е с много примеси и е предназначена за получаване на торове.
Това ,което предлага пазара е внос и е за хранителната промишленост.Освен пряко участие в торовата индустрия ,фосфорната киселина се оказва добре усвоима в оранжериите за цветя,зеленчуци дори и в овощарството. Течната фаза позволява контролираното й подаване в капковото напояване ,успешно подхранване на растенията с така нужния им елемент фосфор.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване