Хлорна вар

Хлорната вар или белилна вар е на вид бял прах.Така е защото се получава при насищане на хидратна вар с хлор при достатъчно разбъркване.Получава се калциев хипохлорит Са/ClO/2
Основен показател е съдържанието на активен хлор,което трябва да е около 32 %
Съхранява се на сухо и прохладно место.Опаковката е 20 кг. торба
Главното прирожение на хлорната вар е за дезинфикция на битови помещения,животновъдни ферми и др.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване