Натриев хипохлорит 95-100 г/л хлор

Натриевият хипохлорит е много известен продукт в страната-NaOCl .Той е най-разпространеният дезинфектант.Представлява разтвор със светложълт цвят и силна миризма на хлор.Получава се чрез насищане на содов разтвор със хлор.Извесни са разтвори с различна концентрация хлор 90 -180 г/л .В България е наложен стандарта от 90-95г/л.Силният аргумент за тази концентрация е неустойчивия характер на хипохлорита.Колкото по висока е тя, толкова този процес е по-добре изразен.
В търговската мрежа натриевият хипохлорит се намира под името белина.Различните доставчици предлагат продукти с разнообразно съдържание на активен хлор от 25 – 50 г/л.
Натриевият хипохлорит се използува в питейното водоснабдяване,за избелване в текстилната промишленост,в басейни,за дезинфекция в животновъдктвото,за дезинфекция на обществени публични места,присъствува под някаква форма във всички домакинства.
Широкото му приложение се дължи и на факта,че лесно се контролира,лесно се работи.Един малък излишът от него дава гаранции за неговата ефективност.Разработени са опростени и достъпни методи и реагенти за измерването му в питейни и отпадъчни води.

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване

анекс