Химически продукти

Химически продукти

Всички продукти са със сертификати и информационни листове за безопасност.

 Основи

Наименование
Код
Туба
Чувал
Контейнер/Палет
  Натриева основа течна,литра   5,10-25 1000
 Натриева основа на люспи /техн/,кг  010105  25  1000
Натриева основа на люспи /х.ч./,кг 010105.1  25  1000
 Калиева основа на люспи,кг 010203 25  1000
Амонячна вода 25% 010311 10-25 1000
 Разтвори по заявка,  – 5,10,25 1000

 

Киселини

Наименование
Код
Туба
Чувал
Контейнер/Палет
 Азотна техническа  010101  5.10-25  –  1000
 Солна  техническа 010103  5,10-25  – 1000
 Солна  химически чиста 010108  20 1000
 Сярна  техническа 010110  5,10-25  –  1000
 Сярна акумулаторна 5,10-25  –  1000
 Електролит за акумулатори,готов ,л 5,10-25  1000
 Сярна киселина за хран. промишленост 5,10-25  –  1000
 Лимонена киселина,кг 010102 25  –  1000
 Фосфорна к-на,кг 010113  35 1000
 Оцетна хранителна промишленост,кг  010124  33  –  –
 Разтвори по заявка,л  –  5,10-25  –  –

 

Други

Наименование
Код
Туба
Чувал
Контейнер/Палет
Амонячна вода 25% 010311 10-25 1000
ДЕЗОКСИД 10-25 1000
 Таблетирана сол ,кг 010309 25  1000
 Технически разсол 010312  –  –
 Очистен разсол 010313  –  –
 Водороден прекис 60%,кг 010310 65
 Водороден прекис 50%,кг 010310 60
 Натриев карбонат /сода калцинирана/,кг  010305  –  25  1000
 Натриев бикарбонат,кг  –  – 25  1000
 Натриев метабисулфит,кг  010308  – 25  1000
 Натриев метабисулфит 27%-38% разтвор,кг  –  –  1000
 Натриев бисулфит,кг  –  1000
 Натриев хипохлорит 95-100 г/л хлор 010106 5,10-25  –  1000
 Белина 45 г/л хлор,л  *  – 1,5 -25  1000
 Тризон >60 г /л хлор  –  5,10-25  – 1000
 Тринатриев фосфат,кг  –  – 25  –
 Хлорна вар,кг 15
 Натриев сулфат, безводен,кг 25
 Метанол 010107 5,10-25 1000
 Уротропин,кг. 010112 25
 Формалин,л. 010113 5,10 1000
 Калциев хлорид,кг 010114 25 1000
Денатуриран спирт, л   5-10   1000
 Антифриз   5,10-1000 1000

 

*