За нас

Мачекс ООД регистрирана през януари 2000г.

Специализира се в дистрибуция на химически продукти, основно с неорганичен произход като солна, азотна, фосфорна и сярна киселини, натриева и калиева основи,готов наситен солен разтвор,таблетирана сол и други.

През последните години със свои технологии и оборудване развива производството на разтвори от киселини , основи и соли с различна концентрация.При необходимост те могат да постигат качества, отговарящи на високите технологии

Разполага със собствена складова база в гр. Пловдив и специализиран автопарк за превоз и доставка на опасни товари.
Дистрибутира инсталации за очистка на вода от “ Pure – Pro – USA и Тайван.

Предлагат се продукти на утвърдени български и чуждестранни производители от България,Румъния ,Полша,Италия,Китай.

Мачекс ООД се стреми да поддържа коректност и лоялност към настоящи и бъдещи партньори.